Křesťanští
právníci

Co děláme

Náš spolek se dvakrát ročně setkává na víkendovém setkání, a to už od roku 2005. Setkání poskytuje prostor pro sdílení svých zkušeností, pro vzájemné naslouchání, pro společnou modlitbu, pro vzdělání a společnou inspiraci. Setkání v pátek zahajujeme společnou večeří, v sobotu pak pokračujeme modlitbami a přednáškou hosta. Na každé setkání totiž zveme zajímavého hosta z řad špičkových osobností českého právního nebo duchovního života. Obvykle nechybí společná procházka po zajímavostech hostitelského města. V neděli zakončujeme setkání společnou návštěvou bohoslužby nebo mše v hostitelské farnosti nebo sboru.
Je přitom možné se zúčastnit jak celého setkání, tak i jen některé části a pro účast na setkání není potřeba být členem spolku – každý zájemce o setkání je u nás vítán.
 
Spolek se angažuje v různých společensky prospěšných aktivitách. Členové a příznivci našeho spolku jsou povětšinou osobnosti plně angažované ve svých církvích, farnostech, zaměstnáních nebo profesních komorách, a jsou velmi vytížení – přesto se čas od času podaří na půdě spolku zkoordinovat nějakou dobrou věc. V minulých letech například podpora mediace nebo organizace bezplatné právní pomoci pro křesťanské uprchlíky. 
 
Spolek také zprostředkovává právní pomoc zájemcům z řad široké veřejnosti, a to tím, že zprostředkováváme kontakt na ty členy spolku, kteří jsou oprávněni právní pomoc poskytnout (advokáti, notáři, exekutoři, právníci v neziskovém sektoru). Více v sekci Potřebuji pomoc.
 
Spolek dokáže zprostředkovat praxe nebo stáže uchazečům z řad studentů právnických fakult u svých členů, kteří působí u soudů, na státních zastupitelstvích, nebo v advokátních kancelářích. Více v sekci Potřebuji pomoc.